Waarom meedoen?

  • Om je zakelijke netwerk te verbreden
  • Om nieuwe ideeën voor je eigen business te ontwikkelen
  • Om te leren werken met innovatiemethoden
  • Om tot nieuwe samenwerkingen te komen
  • Om de concurrentiekracht van je eigen onderneming te versterken door samenwerking!

Hoe het werkt

Je dient jouw innovatief idee in bij de Limburgse Versnellingstafels. Wordt jouw idee geselecteerd dan wordt je gekoppeld aan één van onze innovatie experts die je zal voorbereiden op het Pitch Event, waar jij jouw idee mag pitchen. Het is de bedoeling dat je in 5 minuten tijd zo’n wervend verhaal houdt dat je daarmee andere aanwezige ondernemers (ca. 125) verleidt om aan jouw Tafel mee te doen.

Na je presentatie krijg je de tijd om zaken persoonlijk toe te lichten en kunnen ondernemers zich inschrijven voor jouw Versnellingstafel. Ervaring wijst uit dat een Versnellingstafel zo’n 8 ondernemers telt. 

Deze groep van ondernemers werkt vanuit verschillende disciplines, passies, vaardigheden, kennis en ervaringen, ambities en creativiteit samen aan jouw idee. De groep komt 4 keer bij elkaar om de opportunities van dat idee verder te onderzoeken, te verbreden, te verrijken, te verdiepen en uit te werken in een of meer A4 business proposities. Er wordt gewerkt met verschillende innovatie methoden om tot resultaat te komen. De Tafel wordt begeleid door één van onze ervaren experts. Jij kunt mee ontwikkelen, leren, werken en delen aan één van de Versnellingstafels!

Tijdens het Slot Event presenteren alle Tafels de door hun ontwikkelde business proposities. Tegen die tijd zal ook steeds duidelijker worden welke deelnemers al dan niet op welke wijze gaan samenwerken in het verder uitwerken naar echte businessplannen en de implementatie daarvan. Het is dus heel goed mogelijk dat de deelnemers die mee denken en mee werken, tevens mee verdienen aan de uitvoering van de uiteindelijke plannen. Misschien geef jij je eigen onderneming een geweldige onverwachte boost?!

Ben jij zo’n ondernemer die graag zijn kennis, ervaring, netwerk, creativiteit, passie, innovatievermogen, enthousiasme inbrengt aan een van de Tafels?