Stan Dietern, MKB Knowledge Map / PNA Group

Bij De Limburgse Versnellingstafel is passie over gegaan in actie en is de verbinding gelegd met mensen die me verder helpen. 

Monica Schlösser, Borstprotheses

Bij DLV kwam ik enthousiaste ondernemers tegen, die geloofden in mijn idee en mij ook wilden meehelpen. Daardoor kwam alles in een echte stroomversnelling terecht. Dankzij deze hulp ontwikkelde het idee naar concept. Zonder DLV was het waarschijnlijk gebleven bij een mooi idee.... Ik zou het zo weer doen! Ook met dank aan innovatie expert Suzanne Dieteren (links op de foto).

Inmiddels ben ik samen met een collega, die ik heb leren kennen aan mij Tafel, ingestroomd bij Brightlands Innovation Factory en is ons bedrijf een feit!

Nicole Ehlers, CO-WORKSPACE (Leeuwenborgh)

Dankzij De Versnellingstafels is ons creatieve denkproces in een stroomversnelling gekomen en is het in 3 maanden tijd gelukt om met onze startup de CO-WORKSPACE van idee tot concreet concept te komen. Deelname aan DLV heeft ons een schat aan ervaring gebracht, uitbreiding van ons netwerk maar bovenal veel fun!

Karim Maassen (NWZER)

"De Limburgse Versnellingstafel heeft mijn onderneming NWZER de juiste duw in de juiste richting gegeven door in enkele weken een heldere focus te bewerkstellingen door een stimulerende en motiverende co-creatie met professionals uit de regio."

Raymond Heunen, Slimme oog-brein innovaties

"De meerwaarde die De Limburgse Versnellingstafels biedt is dat het een platform is om mensen samen te brengen, die willen samen werken! Soms direct met aan een van de versnellingstafel, anders via het netwerk wat je er opbouwt."

Constance Coenegracht, MAC Sportsclub en MAC Body & Mind

"De Versnellingstafel heeft mijn idee van HOME FIT verder verdiept en heeft geholpen bij het aanbrengen van structuur in de uitwerking van mijn plannen."

Saskia van der Laak, Projectmanager van De Limburgse Versnellingstafels

"Super inspirerend om te zien hoe veel mooie resultaten alle deelnemers samen vanaf 2014 hebben weten de boeken en hoeveel positieve ondernemers energie daarvan uit gaat. Laten we trots zijn op wat we in onze regio allemaal weten te bewerkstellingen!"

John Welzen, Online Video Communicatie

“De levendige groep sessies van de versnellingstafel en bijbehorende SWOT analyses hebben mij nieuwe en betere inzichten gegeven in het internationaal distribueren van mijn software product”.

 

Victoria de Bruijn, Celci BV

"Ik zou de Limburgse versnellingstafels zeker aanbevelen voor andere innovators, de Limburgse versnellings tafels heeft mij heel veel gebracht. Naast een netwerk ook collega's, nog meer ideeën en handvaten om het proces concreter aan te pakken. 

 

Ik wil ook nog een tip mee geven voor nieuwe kandidaten: 

Het is nogal wat om met je idee naar buiten te treden maar vrijwel iedereen die het heeft gedaan en zich open heeft gesteld is er beter en wijzer door geworden. Mijn idee is juist door de andere zichtspunten nog verder verbeterd terwijl dit anders in de praktijk had moeten blijken wat een langer en duurder proces was geworden."

Herman Marissen, Flying Eggs

"De Versnellingstafel (AR Browser) was voor ons een geweldige opsteker. De enthousiaste ondernemers en innovatiecoaches die ons geholpen hebben onze business een stap verder te helpen bleken precies de juiste."

Resultaten 2018

Case: zelfverwarmend babyflesje

Victoria de Bruijn liep al jaren rond met het idee van een zelfopwarmend babyflesje, dat haar leven als moeder weer wat eenvoudiger kon maken. Ze heeft de stoute schoenen aan getrokken en het idee ingediend voor De Limburgse Versnellingstafel in het voorjaar van 2016. De ondernemers die aan haar Tafel hebben deelgenomen hebben samen met de innovatie expert Mark Litjens meteen na afloop van de Versnellingstafel samen een nieuw bedrijf opgericht onder de naam Celci BV. Samen met Victoria wordt er hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het flejse, de prototyping, marktonderzoek, etc... Begin 2018 zal het flesje naar verwachting op de markt komen. 

video preview
video preview